Privacyverklaring Restaurant Pinsa’s B.V.

 


Wanneer je op deze website actief bent of contact met Restaurant Pinsa’s B.V. opneemt, deel je soms persoonsgegevens met Restaurant Pinsa’s B.V.

Restaurant Pinsa’s B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens Restaurant Pinsa’s B.V. van je verzameld en wat Restaurant Pinsa’s B.V. met deze gegevens doet. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Restaurant Pinsa’s B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Restaurant Pinsa’s B.V., gevestigd aan de Spaarndammerstraat 772 te Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar [email protected]  

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Restaurant Pinsa’s B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Restaurant Pinsa’s B.V. heeft niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Restaurant Pinsa’s B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via [email protected] en dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer verwerkt Restaurant Pinsa’s B.V. jouw persoonsgegevens?

 • Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Restaurant Pinsa’s B.V. helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor Restaurant Pinsa’s B.V. hebt. Je kunt Restaurant Pinsa’s B.V. bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kan Restaurant Pinsa’s B.V. ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. 

Als je vragen voor Restaurant Pinsa’s B.V. hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. 

 • Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij Restaurant Pinsa’s B.V. producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Restaurant Pinsa’s B.V. slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst. 

Om een reservering of bestelling op te nemen.

Als je bij Restaurant Pinsa’s B.V. een bestelling plaatst of reserveert in het restaurant slaan we gegevens van je op. Restaurant Pinsa’s B.V. slaat de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst. 

Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start Restaurant Pinsa’s B.V. een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting. 

Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming. 

Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken

Restaurant Pinsa’s B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

Restaurant Pinsa’s B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruikt Restaurant Pinsa’s B.V. analytische cookies om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan deze website te kunnen verbeteren. Last but not least maakt Restaurant Pinsa’s B.V. soms ook gebruik van tracking cookies zodat wij je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als Restaurant Pinsa’s B.V. je toestemming nodig heeft om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. Restaurant Pinsa’s B.V. verwijst je daarbij ook naar onze cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Restaurant Pinsa’s B.V. werkt voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze post versturen 
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen
 • Onze webhosting verzorgen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Restaurant Pinsa’s B.V. werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij gegevens niet met personen of organisaties buiten Restaurant Pinsa’s B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat Restaurant Pinsa’s B.V. verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Restaurant Pinsa’s B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor Restaurant Pinsa’s B.V. verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteert Restaurant Pinsa’s B.V. verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om Restaurant Pinsa’s B.V. te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Restaurant Pinsa’s B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Restaurant Pinsa’s B.V. je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Restaurant Pinsa’s B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camerabeelden
Om ons en onze medewerkers en ons restaurant te beveiligen maken wij gebruik van camerabewaking in en om het restaurant. Deze camerabeelden zullen 2 maanden bewaard blijven en na deze termijn gewist worden, tenzij de beelden noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Restaurant Pinsa’s B.V. zich aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraagt Restaurant Pinsa’s B.V. je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met Restaurant Pinsa’s B.V. te delen door een e-mail te sturen naar [email protected] Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Restaurant Pinsa’s B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Restaurant Pinsa’s B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Restaurant Pinsa’s B.V. om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar we je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. 

In ieder geval raadt Restaurant Pinsa’s B.V. je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Restaurant Pinsa’s B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met Restaurant Pinsa’s B.V. via de e-mail, [email protected]  of per post:

Restaurant Pinsa’s B.V.
T.a.v.: Privacy – Restaurant Pinsa’s B.V.
Spaarndammerstraat 772
1013 TJ  Amsterdam

Restaurant Pinsa’s B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68328885.

Versie: augustus 2019